ARAMA ÇUBUĞU

Posts Tagged: movie

Filmler ve Tarih İlişkisi
15 Tem 2018

Kısaca tarih: ülkeleri, milletleri, kuruluşları etkileyen fiillerden doğan olayları zaman ve mekan göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini kuran, bunların daha geçmiş ve yaşanabilecek olaylarla bağlantılarını,ulusların kurduğu uygarlıkları, ulusların

© 2018 VictorThemes. All right reserved.